Přírodní rezervace maštale Tisk

Celý článek...

 

Přírodní rezervace Maštale patří k turisty nejvíce vyhledávaným lokalitám regionu. Skládá se ze dvou přírodních rezervací: Toulovcovy maštale a Městské maštale. Přírodní rezervace byla vyhlášena OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 (protože se nacházela ve dvou novodobých okresech). Dnešní rezervace má rozlohu 1083,6 hektarů.

 

 

 

 
Zámek Nové Hrady Tisk

Celý článek...

 

Přibližně 2,5 kilometru od areálu přírodního koupaliště Roudná se nachází rokokový zámek Nové Hrady, vybudovaný v letech 1774–1777. Budovu obklopuje cenný rokokový ornamentální areál. Patrová hlavní budova má bohatě zdobenou přední fasádu. V rámci rekonstrukce na přelomu 20. století byla obnovena její bohatá reliéfní štuková a kamenná sochařská výzdoba. Vzhledem k řadě podobných prvků na průčelí je zámek označován jako "Malý Schönbrun" nebo "České Versailles".

 

 

 
Zámek Litomyšl Tisk

Celý článek...

 

Zámek v Litomyšli je jeden z největších renesančních zámků v České republice. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou a od roku 1999 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

 

 

 

 
Poutní chrám Panny Marie Pomocnice na Chlumku Tisk

Celý článek... 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku se nachází v obci Luže. Toto poutní místo bylo založeno Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Chodů a Košumberka. Nejprve zde stála kaple a později zde byl vybudován stávající kostel, který byl vysvěcen roku 1696.

 

 

 

 
Zřícenina hradu Košumberk Tisk

Celý článek...

 

Košumberk je zřícenina gotického hradu, založeného počátkem 14. století nad údolím říčky Novohradky v okrese Chrudim, ve výšce 342 m n. m. Dnes patří do správy města Luže.

 

 

 

 

 
Růžový palouček Tisk

Celý článek...

 

Růžový palouček je památným místem, které bylo 1. ledna 1989 prohlášeno kulturní památkou. Nachází se asi 7 km západně od Litomyšle mezi obcemi Morašice a Újezdec, v katastrálním území Újezdec u Litomyšle. Má rozlohu asi 1,85 ha, je porostlý galskými růžemi a obklopený parkem, v němž se nachází měděný památník českých bratří.

 

 

 

 
Pivnická rokle Tisk

Celý článek... 

Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998. Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany.

 

 

 

 

 
Rozhledna Borůvka Tisk

Celý článek...

 

Tato rozhledna je jednou ze tří rozhleden, které byly postaveny sdružením obcí mikroregionu Toulovcovy Maštale v letech 2003–2005. Svou konstrukcí se vymyká běžnému vzhledu a provedení rozhleden a patří k nejzajímavějším a nejkrásnějším stavbám svého druhu v širokém okolí.

 

 

 

 

 
Toulovcova rozhledna Tisk

Celý článek... 

Stavba rozhledny na Jarošovském kopci byla zahájena v září roku 2001 a trvala do 16. února 2002, kdy byla zpřístupněna veřejnosti. Materiálem použitým při stavbě bylo převážně dřevo zpevněné železnými prvky. V roce 2002 rozhlednu navštívilo 11 tisíc turistů. Celkové náklady na stavbu činily 520 tis. Kč, hlavním investorem byla obec Budislav za finanční pomoci všech obcí sdružení Toulavcovy Maštale a Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Rozhledna terezka Tisk

Celý článek...

 

Rozhledna je nejvyšší ze tří rozhleden postavených v oblasti Toulovcovy Maštale (25 metrů). Výstavba trvala od dubna do srpna 2004. Hlavním investorem bylo Sdružení obcí Toulovcovy Mašale a celý projekt byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje. Celkové náklady na rozhlednu činily 970 tis. Kč.

 

 

 

 
Hrad Rychmburk Tisk

Celý článek...

 

Hrad Rychmburk se nachází u obce Předhradí nedaleko města Skutče v okrese Chrudim a Pardubickém kraji, 5 km východně od Skutče. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.