Poutní chrám Panny Marie Pomocnice na Chlumku Tisk

pannamarieluze1 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku se nachází v obci Luže. Toto poutní místo bylo založeno Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Chodů a Košumberka. Nejprve zde stála kaple a později zde byl vybudován stávající kostel, který byl vysvěcen roku 1696.

 

 

 

 

pannamarieluze2Kostel je typická česká jezuitská stavba s jednou lodí, bočními kaplemi a emporami, s bazilikálním osvětlením lodi, užším presbytářem a dvouvěžovým průčelím. V interiéru se nachází zděná Mariánská kaple v presbytáři, která je zaklenutá kupolí s tzv. lucernou. Zde se uchovává uctívaný milostný obraz Panny Marie Pomocné (tzv. Pasovské. O tomto obrazu uváděla sama zakladatelka, že jde o kopii originálu L. Cranacha z Innsbrucku, kterou údajně namaloval týž malíř, který pořídil i kopii uctívaného obrazu v Pasově.