Přírodní rezervace maštale Tisk

mastale5

 

Přírodní rezervace Maštale patří k turisty nejvíce vyhledávaným lokalitám regionu. Skládá se ze dvou přírodních rezervací: Toulovcovy maštale a Městské maštale. Přírodní rezervace byla vyhlášena OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 (protože se nacházela ve dvou novodobých okresech). Dnešní rezervace má rozlohu 1083,6 hektarů.

 

 

 

 

Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, hlubokých místy až 60 m. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty.

 

Údolí byla vyhloubena pramennými toky a rameny Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy výrazně členité (díky zvětrávání a svahovým pohybům blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných vrstevních poloh a puklin.

 

V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).

 

mastale2mastale7mastale4mastale11mastale3mastale6

mastale10

 Tímto chceme požádat případné návštěvníky aby:
 - nesbírali rostliny a neodchytávali živočichy

 - neodhazovali odpadky

 - nepoškozovali stromy a keře

 - nerušili klid v přírodní rezervaci

 - nerozdělávali oheň v lese nebo jeho blízkosti

 - nekouřili v lese v období sucha

 - nezakládali tábory mimo vyznačená tábořiště

 
 Děkujeme za dodržování těchto a dalších pravidel rezervace.

 Pomáháte tak zachovat toto cenné přírodní dědictví pro další generace.

 

 Zdroj: www.mastale.cz