Zámek Nové Hrady Tisk

novehrady1

 

Přibližně 2,5 kilometru od areálu přírodního koupaliště Roudná se nachází rokokový zámek Nové Hrady, vybudovaný v letech 1774–1777. Budovu obklopuje cenný rokokový ornamentální areál. Patrová hlavní budova má bohatě zdobenou přední fasádu. V rámci rekonstrukce na přelomu 20. století byla obnovena její bohatá reliéfní štuková a kamenná sochařská výzdoba. Vzhledem k řadě podobných prvků na průčelí je zámek označován jako "Malý Schönbrun" nebo "České Versailles".

 

 

Historie

Zámek vznikl na svahu pod původním starým zámkem (postupně přestavovaným od 15. století), na jehož místě dříve stával gotický hrad. Materiál ze starých staveb byl použit při budování rokokového zámku. Roku 1779 byl přistaven pozdně barokní špýchar a v západním křídle zámku vystavěna zámecká kaple s hlavním oltářem (1777) od řezbáře J. J. Procházky.

 

Cyril Bartoň z Dobenína nechal zámek v letech 1936 - 1939 opravit; od té doby celý areál chátral. Posledním majitelem zámku před znárodněním byl textilní továrník Josef Bartoň z Nového Města nad Metují. Po roce 1989 byl restituován vnukům posledního majitele. Od roku 1997, kdy byl zámek koupen stávajícími majiteli, prošel rozsáhlou rekonstrukcí (viz. fotografie).

novehrady2novehrady3

 

Architektonické řešení

novehrady5Do zámku se vstupuje rozlehlou trojlodní halou s křížovými klenbami. Z haly vede do každého zámeckého křídla samostatné schodiště. V prvním patře nad vstupní halou je reprezentační rokokový hlavní sál s bohatou štukovou výzdobou. Interiéry zámku jsou vybaveny rokokovým a klasicistním nábytkem, obrazy a četnými drobnými uměleckými předměty.

 

V přízemí západního křídla se nachází zámecká kaple, původně s rokokovým oltářem od Josefa Procházky (1777) a oltářním obrazem od Jana Nivelta (1778), po restituci prodány spolu s dalším vybavením.

 

Dvě přízemní hospodářské budovy, jež navazují na přední křídla zámku a uzavírají čestný dvůr, pocházejí z let 1778 – 1783. Původně se v nich nacházely kanceláře a byty panských úředníků. Na tyto budovy navazuje ozdobná přední zeď areálu s monumentální trojdílnou vstupní branou (dokončená roku 1782).

 

novehrady4

Budova špýcharu za zámkem pochází z roku 1779. Zadní část areálu tvoří pokračování francouzské zahrady s ozdobnou kuchyňskou zahradou a kruhovým altánem. Zadní nádvoří uzavírá půlkruhová zeď s branou, zdobenou plastikami Léta a Podzimu od Karla Devotiho.

 

V nově vybudované horní zahradě se nalézá přírodní amfiteátr. Návrší za zámkem pokrývá anglický park. Pískovcová křížová cesta, vedoucí parkem k pozůstatkům původního gotického hradu, pochází z roku 1767.

 

Zámek dnes

novehrady6V zámku je umístěna stálá expozice historického nábytku (od baroka po kubismus) ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Ve špýcharu je umístěno první české muzeum velocipedů, největší sbírka kol a cyklistických věcí v České republice. V hlavním rokokovém sále se konají svatební obřady; bývalá kočárovna a konírna slouží k pořádání společenských i soukromých akcí.

 

V hospodářských křídlech zámku se nachází restaurace a cukrárna s minigalerií. K zámku patří též jezdecká stáj (otevřena od roku 2004; původně ovčín) a farma s chovem jelena lesního a daňka evropského.

 

 

 

Zdroje:

www.wikipedia.cz

www.nove-hrady.cz